Makam Mboto Ing Desa Kebolampang Winong Pati Isih MisteriSeputarPati.Com- Ing wewengkon tanah Jawa isih akeh peninggalan wangunan-wangunan kuna, kalebu makam, kayata makam/sareyan kuna ing desa Kebolampang Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jateng. Manggone  ing tengah-tengah  sawah ana sangisore wit serut kinupeng pager saka kayu kang rapi sing diopeni kanthi apik.
                                                    
Ing komplek makam kuna, wujude bangunan isih arupa bata kang ditata rapi, ing papan kuwi ana makam 3 cacahe yaiku makame mbah Yasin, makame mbah Fatimah lan makame mbah Maimunah. Dene dawane saben makam 4 meter sarta lebare 2,5 meter.

                                                                          


Makam kuna kang manggon ana tengahe sawah kuwi, kanggone warga masyarakat sakiwa-tengene uga kanggo pundhen, amerga sakehing wong padha percaya manawa, makam kasebut akeh sing ngarani/jenengake pasareyane mbah Yasin, dene masyarakat ngarani makam mboto sing nganthi saiki isih ngemu misteri.

Makam Mboto jebul dhuweni crita kang ana gegandhengan karo cikal bakal desa Kebolampang. Miturut cerita kang ditampa penulis saka Kepala Desa Hevie Agus Budihartono, mratelakae, sadurunge ing wewengkon kene sing saiki sinebut desa Kebolampang, nalika biyen ana salah sijine ulama gedhe sing kagolong kondhang kang aran mbah Yasin.

Mbah Yasin yaiku keturunane saka Maulana Ahmad Rohmatullah utawa luwih dikenal sunan Ampel. Sunan Ampel dhuwe putra Maulana Makdum Ibrahim sing dikenal minangka sunan Bonang, sateruse sunan Bonang nurunake putra sing jenenge Syekh Brojo. Dene Syekh Brojo duwe anak yaiku Yasin.

                                                                            


Kepala Desa Kebolampang Hevie Agus Budihartono, nambahake, miturut critane saka sesepuh lan saka mbah buyute, ngandhake, Kyai kang dikenal kanthi asma Mbah Yasin banjur mapan ing desa Kebolampang, mbah Yasin kang sugih ilmu kasil narik kawigatene warga lan akeh para murid utawa santri sing ngangsu kawruh ing babagan Agama Islam lan kanuragan.”Mbah Yasin banjur seda lan kasareake ing desa Kebolampang kanthi sareyane diwangun ngganggo bata, mula saka kuwi papan pasareyane mbah Yasin nganthi seprene dikenal kanthi sebutan makam Mboto,” critane Kades Hevie. (Didik.A)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak